Släktforskning – med vilka personhistoriska resurser kan Kungliga biblioteket bidra?

Ett gästinlägg av Anna-Lena Jönsson

Resurser för släktforskning.
Foto: Kungliga biblioteket

Vilka digitala informationsresurser som används mer frekvent på bibliotek varierar, men databaser inom släktforskning är efterfrågade av många – inte minst på Kungliga biblioteket som har mycket källmaterial i frågan. I biblioteket i Humlegården kan man använda de olika resurserna på de publika datorerna med internetuppkoppling. Där finns resurserna redo att användas åt släktforskning för den låntagare som loggar in med sitt personnummer + lånekortsnummer.

Digitalisering av historiskt källmaterial sker kontinuerligt, ibland av helt olika aktörer. En aktör i Sverige är Arkiv Digital, som säljer digitaliserad information till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra intresserade. En annan resurs som KB tillhandahåller för släktforskning är Digitala forskarsalen (DF) som förvaltas av Riksarkivets avdelning, SVAR. SVAR:s uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång.
KB har också en stor del annat tryckt och digitaliserat material: digitaliserade dagstidningar, hembygdsföreningars publikationer m.m. Bibliotekarierna på KB hjälper till med vägledning och guidning i digitala resurser men utför inga researchuppdrag. Men om man själv har tillräckliga referenser kan man också göra kopiebeställningar via vår Reproavdelning, till exempel om man skulle vilja se vad någon tidning skrev om någon händelse eller person ett visst datum. Denna kombination av digitala resurser för personhistoria fördjupad i KB:s svenska tryckta samling, gör just KB en lämplig plats att såväl påbörja som komma vidare i sin forskning.

I vår databaslista finns en särskild flik ”Personhistoria” med direktlänkar till så som Begravda i Sverige samt Sveriges Dödbok. Där kan man oftast hitta födelse- och dödsdatum för personer två eller tre generationer tillbaka i tiden. Fokus ligger på information om personer som levt på 1900-talet, men data gäller hela Sverige.

Skärmdump på Digitala Forskarsalen.
Foto: Kungliga biblioteket

Gällande Riksarkivets Digitala forskarsal så kan man läsa och få information om dess användning via denna länk: https://riksarkivet.se/slakt-personforskning.  För nybörjare kan DF vara lite svår att närma sig, men en bra början är att kartlägga grundläggande information om släkten. Om man har de senaste generationernas data, kan man fördjupa via:

  1. den tredje sökrutan på startsidan- som heter Person och listar: namn, ort, födelseår. De vanligaste träffarna med denna metod ger väg till folkräkningarna, dessa ger information om församling, gårdsnamn och andra personer i hushållet. Ibland, om man har tur, listas också till exempel material från brevsamlingar på olika bibliotekek och arkiv. Är dessa inte digitaliserade kan man beställa kopia på från det bibliotek eller det arkiv som har dessa, ofta samlade inom länet.
  2. Nästa steg är att testa att söka i Kyrkoarkiv, vilket är nödvändigt om man vill komma längre tillbaka i släktens historia. Man klickar alltså på Kyrkoarkiv i Digitala forskarsalen och börjar med att fylla i län, vilket man mot förmodan hittat via förra sökmetoden på Person. När man väljer ett län får man upp en lista i sidospalten som listar alla församlingar i detta län, (även här ger uppgifterna man fått via Person vägen till vald församling). Sedan väljer man de uppgifter man har om släktingars födelseår för att hitta rätt uppgifter i de digitaliserade kyrkböckerna.

Kungliga biblioteket tillhandahåller inte enbart e-resurser för släktforskare utan även inom andra ämnen. Läs mer på KB:s webbplats: http://www.kb.se/samlingarna/Databaser/

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Bibliografiernas plats i det digitala medielandskapet (ett axplock från forskningsseminariet)

Denis Ballu i samtal med Elena Balzamo och Maria Ridelberg-Lemoine

Denis Ballu i samtal med Elena Balzamo och Maria Ridelberg-Lemoine

Med anledning av KB:s utgivning av Denis Ballus bibliografi Lettres nordiques: une bibliographie, 1720-2013 arrangerade KB ett forskningsseminarium som dels uppmärksammade bibliografin och de svensk-franska kulturförbindelserna, dels diskuterade bibliografiers plats och möjligheter i det digitala medielandskapet. Denis Ballu var själv på plats och berättade om sitt intresse för nordisk litteratur och om själva arbetet med bibliografin. (Den digitala versionen av verket finns här. Den tryckta säljs i Humlegårdshuset och via KB:s webbutik.)

Göteborgsforskarna Jenny Bergenmar och Yvonne Leffler diskuterade översättningsbibliografier och litteraturhistorieskrivning med digitala metoder. I sin forskning om export av svensk skönlitteratur under 1800-talet använder Bergenmar och Leffler sig av en rad bibliografier för att kartlägga litteraturens spridningsmönster, reception och nätverk. Digitaliseringen har medfört en störtflod av data, vilket i grund och botten är positivt samtidigt som behovet av såväl referens- som materialbibliografier med kuraterat urval av material och bibliografisk metadata ökar.

Andreas Hedberg

Andreas Hedberg

Andreas Hedberg, litteratursociolog från Uppsala, forskar också om den svenska skönlitteraturens spridning i världen och undersöker just nu utifrån exemplet Frankrike hur bl.a. ekonomiska faktorer påverkar litteraturflöden, till exempel i form av kulturpolitiska satsningars påverkan i form av ekonomiskt stöd för svenskundervisning i utlandet och översättarstöd för svensk litteratur.

Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg med franska ambassadören Jacques Lapouge och Laurent Clavel, direktör för Franska Institutet

Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg med franska ambassadören Jacques Lapouge och Laurent Clavel, direktör för Franska Institutet

Det avslutande panelsamtalet med forskare från Finland, Norge och Nederländerna diskuterade bibliografiernas roll inom digital humaniora och frågor kring fullständighet, urval, avgränsningar, omfång, tillgänglighet och standarder i bibliografiskt arbete. Panelen var enig i att det bör finnas en högre ambitionsnivå vad gäller fullständighet i en digital bibliografi än i en tryckt.

 

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Digitaliserade svenskamerikanska dagstidningar!

Från mitten av 1800-talet och framåt utgavs hundratals svenskspråkiga tidningar runtom i USA till de nyinvandrade svenskarna. Tidskriftsdatabasen Swedish American Newspapers är en ny söktjänst som gör det möjligt att söka i drygt 300 000 tidningssidor från 28 olika dagstidningar utgivna i USA mellan 1859 och 2007 (nästan 150 år!).

Projektet är ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan ett antal olika institutioner: Kungliga biblioteket, Minnesota Historical Society, American Swedish Institute och Swenson Swedish Immigration Research Center. Projektet skapades som en del av Swedish American Newspaper Project där planeringen började redan 2009 med olika diskussioner om hur denna idé skulle kunna realiseras. Den 20 oktober i år (2016) lanserades den färdigställda sökportalen på Kungliga bibliotekets hemsida.

Detta projekt har kunnat möjliggöras genom finansiering från Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse. Digitaliseringen finansierades av Riksbankens Jubileumsfond, the Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Databasen finns i vår databaslista! Där finns också länkar till ett flertal andra e-tidskriftsdatabaser. In och utforska!

Länk till databaslistan: http://regina.kb.se/dbas/

Länk till Swedish American Newspapers hemsida: http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Bob Dylan

Nobelpriset i litteratur 2016 tilldelas Bob Dylan som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen.

KB har böcker av och om Bob Dylan. Mer litteratur om honom är under inköp.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Dario Fo är död

Dario Fo är död. Han blev 90 år. Dario Fo var född 1926 och fick Nobelpriset i litteratur år 1997.

Kungliga biblioteket har flera verk om och av Dario Fo. Dem finner man via länkarna http://bit.ly/2dUeiQm  och http://bit.ly/2dy2sJJ

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bibliomigration, litteraturexport och Hieronymusdagen

Panelsamtal i Rum för poesi och översättning. Foto: Kungliga bibliotekt

Panelsamtal i Rum för poesi och översättning. Foto: Kungliga bibliotekt

Bok- och biblioteksmässan 2016 bjöd på många intressanta samtal – både innanför och utanför ”betalzonen”. I Rum för poesi och översättning (som var gratis att besöka) diskuterade doktoranden Elin Svahn, översättaren Daniel Gustafsson och redaktören Johannes Svensson världslitteraturbegreppet. När vi på KB arbetar med insamling av utomlands utgivna publikationer (Suecana) tvingas vi också ta ställning till begreppet. Både inom bokbranschen och forskarvärlden upplevs begreppet vara problematiskt. Är världslitteratur all litteratur som tillhör en litterär kanon eller avses med begreppet litteratur som kommer från en viss del av världen? De tre paneldeltagarna diskuterade både översättarnas och förlagens förhållande till den litteratur som inte kommer från det globala litterära fältets centrum och beskrev bokens färd i dagens medielandskap.

Bibliomigration är ett annat begrepp som diskuterades under seminariet och som kan användas för att beskriva ett verks resa från en periferi till en annan. Relativt ofta plockar svenska förlag upp verk först efter det att verket har översatts till engelska. Den engelska översättningen blir därmed ett slags andra original. Ett aktuellt exempel på detta är Elena Ferrantes romansvit om barndomsvännerna Elena och Lila.

Panelsamtal i KB:s monter. Foto: Kungliga biblioteket

Panelsamtal i KB:s monter. Foto: Kungliga biblioteket

Bibliomigration, översättning och litteraturexport var också ämnen för diskussion i Kungliga bibliotekets monter. Litteraturprofessorn Yvonne Leffler och serieskaparen Liv Strömquist diskuterade kvinnliga författares framgångar utomlands då och nu. Detta samtal och mycket mer kan man titta på i efterhand på KB:s Youtube.

Det är på sin plats att uppmärksamma Hieronymusdagen, den internatioenlla översättardagen, som inträffar fredagen den 30 september. Den helige Hieronymus (ca 347-419), kyrkofader och bibelöversättare, är både bibliotekariernas och översättarnas skyddshelgon. Hieronymus var en av de första och mest betydelsefulla bland dem som gav sig i kast med att översätta bibeln till latin på 400-talet.

Hieronymus i studerkammaren,kopparstick av Albrecht Dürer (1514) Foto: Wikimedia commons

Hieronymus i studerkammaren,kopparstick av Albrecht Dürer (1514) Foto: Wikimedia commons

Hieronymusdagen firas sedan 1953, då International Federation of Translators valde detta datum för att främja yrket och höja dess status. I år uppmärksammas översättardagen, bl.a. vid Stockholms universitet, med en heldagskonferens organiserad av Institutionen för Slaviska språk tillsammans med Polska Institutet.

I fall du vill förkovra dig har KB både litteratur om och av Hieronymus i sina samlingar.

 

Av Eva Häusner och Enrica Hallvarsson

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Suecana eller jakten på Sverige i utlandet

Att samla in alla översättningar av svensk skönlitteratur är en stor utmaning och ett riktigt detektivarbete.

dsc_0112-2

Vi arbetar ständigt med att få i gång ett samarbete med nya leverantörer. Nu har vi hittat en bokleverantör som är specialiserad på litteratur från det forna Jugoslavien. Nyligen tog vi emot ett 40-tal böcker på bosniska, kroatiska och serbiska.

Översättningar av svensk samtida skönlitteratur konkurrerar med översättningar av klassiker i en salig blandning. I den senaste leveransen är de mest översatta författarna Selma Lagerlöf, Stig Dagerman, Camilla Läckberg, Jan Guillou, Liza Marklund, Fredrik Backman, August Strindberg och Anton Svensson.

guillou_bosniska

Statistik över Suecana på olika språk finns förtecknad här. Det är översättningar av svensk skön- och facklitteratur samt litteratur om Sverige.

jonasson

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kvinnlig litteraturexport då och nu

I konstruktionen av det nationella kulturarvet är den inhemska litteraturen central. Exporten av kulturarvet har påverkan både på spridning och status av ett författarskap men också på hur bilden av ett land formas.

Foto: Editions Rackham

”Kunskapens frukt” på franska. Foto: Editions Rackham

På årets bokmässa i Göteborg kommer Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap på Göteborgs universitet, och Liv Strömquist, serieskapare, att samtala om kvinnliga författares framgångar utomlands på 1800-talet och idag. Svenska serier är idag mycket populära i utlandet. Vad är seriers motsvarighet på 1800-talet? Finns det liknande trender då och nu vad gäller den litteraturen som översätts och utges i utlandet? Vilken bild av Sverige förmedlas i utlandet? Finns det en röd tråd mellan de kvinnliga författarskapen som är framgångsrika utomlands? Finns det likheter mellan de kvinnliga författarskap som är framgångsrika utomlands på 1800-talet och idag? Kan man koppla den kvinnliga litteraturexporten till yttrandefrihetfrågor?

Kom till KB:s monter på fredag 23/9 kl. 13.00.

Samma dag diskuteras serier ur ett historiskt perspektiv i KB:s monter. I nationalbibliografin finns beskrivningar över serietidningar utgivna i Sverige från 1937 och fram till idag. En sökning på serietidningar i den nationella katalogen Libris visar att serietidningar som utgivningsform historiskt sett har vänt sig framför allt till barn och ungdomar. Vilka äldre serietidningar influerar dagens barnserieskapare och hur ser utgivningen av tecknade serier för barn ut? Kan barnserier ha något med yttrandefrihet att göra?

Vi ses på mässan!

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Cervantes: un mundo

El 22 de abril se conmemora los 400 años de la muerte de Miguel Cervantes Saavedra (1547-1616). Nació en Alcalá de hanares en Castilla. Es uno de los más consagrados de la Edad de Oro Española. El escritor y su obra es difícil de separar y así es el caso de Cervantes y su creación más importante, más divulgada y de enormes influencias en la literatura Hispanoamericana y occidental, su obra Don Quijote de la Mancha. Don Quijote ha apsionado a millares de lectores en el mundo entero por ser la primera novela moderna, con personajes dialogantes, con vínculos psicológicos, mundos reales e imaginarios, un aventurero, un idealsta y un crítico social.

Don Quijote

Don Quijote y Sancho Panza de Pablo Picasso

La popularidad de Don Quijote emprendió asombrosamente también en la América hispana y ya el mismo año de su publicación (1605) tuvo gran recepción, a fines de 1605 habían 346 ejemplares en el Nuevo Mundo. Prontamente los personajes del Don Quijote fueron emulados en festivales y fiestas populares en Perú, Colombia. La iglesia no miraba con buenos ojos, temerosa de que se dejara leer la Biblia. Pero el espirítu de la obra llevó a muchos republicanos y líderes de la independencia hispanoamericana a interpretarlo como un ideal de libertad, el propio Simón Bolivar se habría comparado con don Quijote en su lucha contral el colonialismo. México fue el primer país en América que publicó la obra en 1833. Las ediciones a otras lenguas generalmente fueron traducidas no del español, sino del francés o del inglés como sucede con la llegada de Don Quijote al público sueco que se hizo del francés en el año 1802 por el traductor Carl Gustav Berg y tardó hasta 1818 para que Jonas Magnus Stjernstolpe la trdujera directamente del español.. Según la Biblioteca nacional de España especial relevancia son las traducciones de Theodor Hagberg y Edvard Lidforss (1888-1892), que se convirtió en la versión canónica en la lengua sueca. en catálogo de la Biblioteca Nacional de Suecia, Libris, encontramos un listado de la obra de Cervantes en idioma sueco.

A principios de abril de este año el Instituto Cervantes en Madrid inauguró una exposición llamada ”Quijotes por el mundo” en que presenta 185 ediciones en 56 lenguas, y aún más se explica que la obra continúa traduciéndose a nuevos idiomas como el guaraní y el coreano.

El día 23 también se conmemora a William Shakespeare (1564-1616). Cervantes y Shakespeare insignes de las letras siguen siendo tan universales como entonces, quizás la historia occidental estos 400 años no han cambiado en lo fundamental por ello su vigencia. Indudablemente que el Día Internacional del Libro este año goza del gran privilegio de dar a conocer estas dos ilustres leyendas.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Cervantes: en hel värld

Den 22:e april är det 400 år sedan Miguel de Cervantes Saavedra dog. Han föddes 1547 i Alcalá de Henares i Kastilien och levde fram till 1616, vilket innebär att han var verksam under den period som brukar kallas den spanska litteraturens guldålder. Han är utan tvekan en av de mest hyllade författarna från den tiden. Det är ofta svårt att hålla isär författare och deras verk. Så är onekligen fallet när det kommer till Cervantes, som är så intimt förknippad med sitt viktigaste och mest inflytelserika verk: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, eller Don Quijote kort och gott. Boken har läst av flera generationer läsare och det anses vara den första moderna romanen. Den innehåller dialog och psykologiska inslag i en utsträckning som var sällsynt för sin tid. Med sin värld på gränsen mellan fantasi och verklighet förmedlar boken en blandning av äventyrslusta, idealism och samhällskritik.

Don Quijote

Don Quijote och Sancho Panza, teckning av Pablo Picasso

Don Quijote publicerades första gången 1605 och fick ett ovanligt snabbt genomslag även i Latinamerika. Redan i slutet av det första året hade 346 exemplar letat sig över till andra sidan Atlanten, och det dröjde inte länge förrän karaktärerna från boken kunde skymtas som utklädnader vid festivaler och folkfester i bland annat Peru och Colombia. Don Quijote blev så populär att kyrkan till och med började oroa sig för att den skulle konkurrera ut Bibeln. Samtidigt så gjorde den starkt intryck på många republikaner och ledare för den latinamerikanska självständighetsrörelsen. I boken fann de ett slags frihetsideal, och självaste Simón Bolivar ska ha jämförts med Don Quijote i kampen mot kolonialismen.

I Latinamerika gavs Don Quijote inte ut förrän i Mexiko 1833. Men översättningar av boken kom på ett tidigt stadium. Den första engelska översättningen gavs ut 1612. Därpå följde utgåvor på franska (1614), italienska (1622) och tyska (1648). Boken översattes även till andra språk, men det rörde sig då främst om översättningar av översättningar, från franska eller engelska snarare än från spanska. Det här var även fallet med den första svenska utgåvan, som översattes från franska av Carl Gustav Berg och gavs ut 1802. Det dröjde till 1818 innan Jonas Magnus Stjernstolpe gjorde den första översättningen direkt från spanska till svenska. Spaniens nationalbibliotek lyfter fram ytterligare två översättningar, dels av Theodor Hagberg år 1857, dels av Edvard Lidforss åren 1888-1892. Lidforss översättning har sedermera fått status som den svenska standardöversättningen. Kungliga bibliotekets katalog Libris listar samtliga utgåvor av Cervantes verk på svenska.

I början av april i år så invigde Cervantesinstitutet i Madrid en utställning med titeln “Quijotes por el mundo” (ung. “Quijote för hela världen”). På utställningen visas 185 utgåvor på 56 olika språk, och det framhålls att boken alltjämt översätts till nya språk, såsom guaraní och koreanska.

Den 23:e april är även 400-årsdagen sedan William Shakespeares död (1564-1616). Cervantes och Shakespeares avtryck i litteraturen är lika djupa nu som då. De senaste 400 årens västerländska historia verkar knappast ha minskat deras allmängiltighet. Årets världsboksdag är onekligen ett speciellt tillfälle för dem som vill åta sig privilegiet att sprida dessa författares verk till nya läsare.

Översättning av Sebastian Lagunas Rosén

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar