Bob Dylan

Nobelpriset i litteratur 2016 tilldelas Bob Dylan som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen.

KB har böcker av och om Bob Dylan. Mer litteratur om honom är under inköp.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Dario Fo är död

Dario Fo är död. Han blev 90 år. Dario Fo var född 1926 och fick Nobelpriset i litteratur år 1997.

Kungliga biblioteket har flera verk om och av Dario Fo. Dem finner man via länkarna http://bit.ly/2dUeiQm  och http://bit.ly/2dy2sJJ

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bibliomigration, litteraturexport och Hieronymusdagen

Panelsamtal i Rum för poesi och översättning. Foto: Kungliga bibliotekt

Panelsamtal i Rum för poesi och översättning. Foto: Kungliga bibliotekt

Bok- och biblioteksmässan 2016 bjöd på många intressanta samtal – både innanför och utanför ”betalzonen”. I Rum för poesi och översättning (som var gratis att besöka) diskuterade doktoranden Elin Svahn, översättaren Daniel Gustafsson och redaktören Johannes Svensson världslitteraturbegreppet. När vi på KB arbetar med insamling av utomlands utgivna publikationer (Suecana) tvingas vi också ta ställning till begreppet. Både inom bokbranschen och forskarvärlden upplevs begreppet vara problematiskt. Är världslitteratur all litteratur som tillhör en litterär kanon eller avses med begreppet litteratur som kommer från en viss del av världen? De tre paneldeltagarna diskuterade både översättarnas och förlagens förhållande till den litteratur som inte kommer från det globala litterära fältets centrum och beskrev bokens färd i dagens medielandskap.

Bibliomigration är ett annat begrepp som diskuterades under seminariet och som kan användas för att beskriva ett verks resa från en periferi till en annan. Relativt ofta plockar svenska förlag upp verk först efter det att verket har översatts till engelska. Den engelska översättningen blir därmed ett slags andra original. Ett aktuellt exempel på detta är Elena Ferrantes romansvit om barndomsvännerna Elena och Lila.

Panelsamtal i KB:s monter. Foto: Kungliga biblioteket

Panelsamtal i KB:s monter. Foto: Kungliga biblioteket

Bibliomigration, översättning och litteraturexport var också ämnen för diskussion i Kungliga bibliotekets monter. Litteraturprofessorn Yvonne Leffler och serieskaparen Liv Strömquist diskuterade kvinnliga författares framgångar utomlands då och nu. Detta samtal och mycket mer kan man titta på i efterhand på KB:s Youtube.

Det är på sin plats att uppmärksamma Hieronymusdagen, den internatioenlla översättardagen, som inträffar fredagen den 30 september. Den helige Hieronymus (ca 347-419), kyrkofader och bibelöversättare, är både bibliotekariernas och översättarnas skyddshelgon. Hieronymus var en av de första och mest betydelsefulla bland dem som gav sig i kast med att översätta bibeln till latin på 400-talet.

Hieronymus i studerkammaren,kopparstick av Albrecht Dürer (1514) Foto: Wikimedia commons

Hieronymus i studerkammaren,kopparstick av Albrecht Dürer (1514) Foto: Wikimedia commons

Hieronymusdagen firas sedan 1953, då International Federation of Translators valde detta datum för att främja yrket och höja dess status. I år uppmärksammas översättardagen, bl.a. vid Stockholms universitet, med en heldagskonferens organiserad av Institutionen för Slaviska språk tillsammans med Polska Institutet.

I fall du vill förkovra dig har KB både litteratur om och av Hieronymus i sina samlingar.

 

Av Eva Häusner och Enrica Hallvarsson

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Suecana eller jakten på Sverige i utlandet

Att samla in alla översättningar av svensk skönlitteratur är en stor utmaning och ett riktigt detektivarbete.

dsc_0112-2

Vi arbetar ständigt med att få i gång ett samarbete med nya leverantörer. Nu har vi hittat en bokleverantör som är specialiserad på litteratur från det forna Jugoslavien. Nyligen tog vi emot ett 40-tal böcker på bosniska, kroatiska och serbiska.

Översättningar av svensk samtida skönlitteratur konkurrerar med översättningar av klassiker i en salig blandning. I den senaste leveransen är de mest översatta författarna Selma Lagerlöf, Stig Dagerman, Camilla Läckberg, Jan Guillou, Liza Marklund, Fredrik Backman, August Strindberg och Anton Svensson.

guillou_bosniska

Statistik över Suecana på olika språk finns förtecknad här. Det är översättningar av svensk skön- och facklitteratur samt litteratur om Sverige.

jonasson

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kvinnlig litteraturexport då och nu

I konstruktionen av det nationella kulturarvet är den inhemska litteraturen central. Exporten av kulturarvet har påverkan både på spridning och status av ett författarskap men också på hur bilden av ett land formas.

Foto: Editions Rackham

”Kunskapens frukt” på franska. Foto: Editions Rackham

På årets bokmässa i Göteborg kommer Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap på Göteborgs universitet, och Liv Strömquist, serieskapare, att samtala om kvinnliga författares framgångar utomlands på 1800-talet och idag. Svenska serier är idag mycket populära i utlandet. Vad är seriers motsvarighet på 1800-talet? Finns det liknande trender då och nu vad gäller den litteraturen som översätts och utges i utlandet? Vilken bild av Sverige förmedlas i utlandet? Finns det en röd tråd mellan de kvinnliga författarskapen som är framgångsrika utomlands? Finns det likheter mellan de kvinnliga författarskap som är framgångsrika utomlands på 1800-talet och idag? Kan man koppla den kvinnliga litteraturexporten till yttrandefrihetfrågor?

Kom till KB:s monter på fredag 23/9 kl. 13.00.

Samma dag diskuteras serier ur ett historiskt perspektiv i KB:s monter. I nationalbibliografin finns beskrivningar över serietidningar utgivna i Sverige från 1937 och fram till idag. En sökning på serietidningar i den nationella katalogen Libris visar att serietidningar som utgivningsform historiskt sett har vänt sig framför allt till barn och ungdomar. Vilka äldre serietidningar influerar dagens barnserieskapare och hur ser utgivningen av tecknade serier för barn ut? Kan barnserier ha något med yttrandefrihet att göra?

Vi ses på mässan!

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Cervantes: un mundo

El 22 de abril se conmemora los 400 años de la muerte de Miguel Cervantes Saavedra (1547-1616). Nació en Alcalá de hanares en Castilla. Es uno de los más consagrados de la Edad de Oro Española. El escritor y su obra es difícil de separar y así es el caso de Cervantes y su creación más importante, más divulgada y de enormes influencias en la literatura Hispanoamericana y occidental, su obra Don Quijote de la Mancha. Don Quijote ha apsionado a millares de lectores en el mundo entero por ser la primera novela moderna, con personajes dialogantes, con vínculos psicológicos, mundos reales e imaginarios, un aventurero, un idealsta y un crítico social.

Don Quijote

Don Quijote y Sancho Panza de Pablo Picasso

La popularidad de Don Quijote emprendió asombrosamente también en la América hispana y ya el mismo año de su publicación (1605) tuvo gran recepción, a fines de 1605 habían 346 ejemplares en el Nuevo Mundo. Prontamente los personajes del Don Quijote fueron emulados en festivales y fiestas populares en Perú, Colombia. La iglesia no miraba con buenos ojos, temerosa de que se dejara leer la Biblia. Pero el espirítu de la obra llevó a muchos republicanos y líderes de la independencia hispanoamericana a interpretarlo como un ideal de libertad, el propio Simón Bolivar se habría comparado con don Quijote en su lucha contral el colonialismo. México fue el primer país en América que publicó la obra en 1833. Las ediciones a otras lenguas generalmente fueron traducidas no del español, sino del francés o del inglés como sucede con la llegada de Don Quijote al público sueco que se hizo del francés en el año 1802 por el traductor Carl Gustav Berg y tardó hasta 1818 para que Jonas Magnus Stjernstolpe la trdujera directamente del español.. Según la Biblioteca nacional de España especial relevancia son las traducciones de Theodor Hagberg y Edvard Lidforss (1888-1892), que se convirtió en la versión canónica en la lengua sueca. en catálogo de la Biblioteca Nacional de Suecia, Libris, encontramos un listado de la obra de Cervantes en idioma sueco.

A principios de abril de este año el Instituto Cervantes en Madrid inauguró una exposición llamada ”Quijotes por el mundo” en que presenta 185 ediciones en 56 lenguas, y aún más se explica que la obra continúa traduciéndose a nuevos idiomas como el guaraní y el coreano.

El día 23 también se conmemora a William Shakespeare (1564-1616). Cervantes y Shakespeare insignes de las letras siguen siendo tan universales como entonces, quizás la historia occidental estos 400 años no han cambiado en lo fundamental por ello su vigencia. Indudablemente que el Día Internacional del Libro este año goza del gran privilegio de dar a conocer estas dos ilustres leyendas.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Cervantes: en hel värld

Den 22:e april är det 400 år sedan Miguel de Cervantes Saavedra dog. Han föddes 1547 i Alcalá de Henares i Kastilien och levde fram till 1616, vilket innebär att han var verksam under den period som brukar kallas den spanska litteraturens guldålder. Han är utan tvekan en av de mest hyllade författarna från den tiden. Det är ofta svårt att hålla isär författare och deras verk. Så är onekligen fallet när det kommer till Cervantes, som är så intimt förknippad med sitt viktigaste och mest inflytelserika verk: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, eller Don Quijote kort och gott. Boken har läst av flera generationer läsare och det anses vara den första moderna romanen. Den innehåller dialog och psykologiska inslag i en utsträckning som var sällsynt för sin tid. Med sin värld på gränsen mellan fantasi och verklighet förmedlar boken en blandning av äventyrslusta, idealism och samhällskritik.

Don Quijote

Don Quijote och Sancho Panza, teckning av Pablo Picasso

Don Quijote publicerades första gången 1605 och fick ett ovanligt snabbt genomslag även i Latinamerika. Redan i slutet av det första året hade 346 exemplar letat sig över till andra sidan Atlanten, och det dröjde inte länge förrän karaktärerna från boken kunde skymtas som utklädnader vid festivaler och folkfester i bland annat Peru och Colombia. Don Quijote blev så populär att kyrkan till och med började oroa sig för att den skulle konkurrera ut Bibeln. Samtidigt så gjorde den starkt intryck på många republikaner och ledare för den latinamerikanska självständighetsrörelsen. I boken fann de ett slags frihetsideal, och självaste Simón Bolivar ska ha jämförts med Don Quijote i kampen mot kolonialismen.

I Latinamerika gavs Don Quijote inte ut förrän i Mexiko 1833. Men översättningar av boken kom på ett tidigt stadium. Den första engelska översättningen gavs ut 1612. Därpå följde utgåvor på franska (1614), italienska (1622) och tyska (1648). Boken översattes även till andra språk, men det rörde sig då främst om översättningar av översättningar, från franska eller engelska snarare än från spanska. Det här var även fallet med den första svenska utgåvan, som översattes från franska av Carl Gustav Berg och gavs ut 1802. Det dröjde till 1818 innan Jonas Magnus Stjernstolpe gjorde den första översättningen direkt från spanska till svenska. Spaniens nationalbibliotek lyfter fram ytterligare två översättningar, dels av Theodor Hagberg år 1857, dels av Edvard Lidforss åren 1888-1892. Lidforss översättning har sedermera fått status som den svenska standardöversättningen. Kungliga bibliotekets katalog Libris listar samtliga utgåvor av Cervantes verk på svenska.

I början av april i år så invigde Cervantesinstitutet i Madrid en utställning med titeln “Quijotes por el mundo” (ung. “Quijote för hela världen”). På utställningen visas 185 utgåvor på 56 olika språk, och det framhålls att boken alltjämt översätts till nya språk, såsom guaraní och koreanska.

Den 23:e april är även 400-årsdagen sedan William Shakespeares död (1564-1616). Cervantes och Shakespeares avtryck i litteraturen är lika djupa nu som då. De senaste 400 årens västerländska historia verkar knappast ha minskat deras allmängiltighet. Årets världsboksdag är onekligen ett speciellt tillfälle för dem som vill åta sig privilegiet att sprida dessa författares verk till nya läsare.

Översättning av Sebastian Lagunas Rosén

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

400 år utan Shakespeare men ändå med

Shakespeare_Droeshout_1623

Hur bra är du på Shakespeare? Här är några citat. Kan du gissa från vilken pjäs?

1. ”There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”.

2. ”So wise so young, they say, do never live long”.

3. ”If you prick us, do we not bleed? if you tickle us, do we not laugh? if you poison us, do we not die? and if you wrong us, shall we not revenge?”.

4. ”Look like the innocent flower, but be the serpent under ‘t.”

Det är snart 400 år sedan William Shakespeare dog –  det var den 23 april 1616 – men hans verk uppskattas fortfarande enormt. Och det är heller ingen tillfällighet att just på denna dag infaller också Världsbok- och upphovsrättsdagen, som instiftades av UNESCO 1995.

På nyförvärvshyllan i entréhallen har vi ett litet urval av Shakespeares och Cervantes verk.

På nyförvärvshyllan i entréhallen har vi ett litet urval av Shakespeares och Cervantes verk.

På KB kan man frossa i Shakespeares verk eller verk om honom. Vi har drygt 1300 stycken Om dessa inte räcker till har KB även en e-resurs, World Shakespeare Bibliography, ett omfattande register över Shakespeare-relaterad forskning som har publicerats mellan 1960 och 2016 runt om i världen. Tyvärr är åtkomsten endast inom KB.
På ett annat blogginlägg belyser vi även Cervantes denna dag, även om han dog elva dagar tidigare än Shakespeare. Förutom Shakespeare är denna dag även speciell då tre av våra medarbetare medverkar i KB:s Kulturnatt, där vi håller öppet sent tills midnatt då allmänheten kan komma förbi och titta på film, lyssna på en föreläsning om tryckfrihet eller leta fram dagstidningen från dagen då man föddes.
Om detta inte är tillräckligt för att hålla er sysselsatta kan vi även rekommendera British Library, för er som vill fördjupa er i Romeos Julia.

Svar: 1. Hamlet    2. Richard III    3. Köpmannen i Venedig    4. Macbeth

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Suecanastatistik 2015

KB:s magasin med Suecana-material

En liten del av KB:s magasin med Suecana-material

KB samlar in utomlands utgivna publikationer om Sverige. Detta omfattar såväl litteratur om Sverige och svenska förhållanden som översättningar från svensk skön- och facklitteratur. Materialet förtecknas i bibliografin Suecana Extranea, som är en deldatabas i Libris.

Ur vår bibliografi kan man utvinna statistik per år, genre, ämne, förlag, författare osv.

I Suecana Extranea har vi för tillfället 832 översättningar registrerade med 2015 som utgivningsår. Det är svårt att säga en exakt slutsumma för 2015 års utgivning då det finns en viss eftersläpning i vårt förvärv, dvs. böcker som utkommit 2015 kan nå oss först under 2016 och framåt.

De mest översatta språken inom skönlitteraturen var danska, tyska, engelska och norska. De mest översatta författarna 2015 är Astrid Lindgren, Stieg Larsson, David Lagercrantz, Martin Widmark, Selma Lagerlöf och Camilla Läckberg.

Suecana-material i KB:s magasin (förvärvat och katalogiserat under 2015)

Suecana-material i KB:s magasin (förvärvat och katalogiserat under 2015)

Statistik för allt insamlat Suecanamaterial som utkom år 2015 finns förtecknat här. Listan innehåller översättningar av svensk skön- och facklitteratur samt litteratur om Sverige, Sveriges historia, svenska relationer.

För ett par dagar sedan blev vi kontaktade av en bokhandel i Ryssland som var intresserad av 2015 års utgivningstrender. De mest översatta författarna till ryska var Selma Lagerlöf, Lars Klinting, Sven Nordquist, Barbro Lindgren och Astrid Lindgren. Den ryska bokhandeln presenterade Suecanastatistiken under en litteraturkväll där man bland annat diskuterade antologin ”Neizvestnyj Strindberg” (Den okände Strindberg), som innehåller konferensbidrag av ryska och svenska Strindbergforskare och tre nya översättningar av Strindbergs verk.

Suecana - litteratur om Sverige

Suecana – utomlands utgiven litteratur om Sverige

Regissören Atom Egoyans citat ”You can always go back to an image. But you can’t just go back to a land” sammanfattar KB:s Suecanauppdrag på ett bra sätt. Bibliografin och samlingen kommer att bestå – även om alla har slängt sin pocketutgåva av en måttligt känd svensk deckarförfattare i rysk översättning.

Publicerat i Okategoriserade, Suecana | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Ny leverantör av utländska tidskrifter

TLKBVid årsskiftet bytte KB leverantör av utländska tidskrifter. Vi arbetar på att få igång samtliga prenumerationer så snabbt som möjligt, men vissa tidskrifter kan bli försenade under årets första veckor. Det kan även förekomma åtkomstproblem till enstaka e-tidskrifter. Om ni har frågor eller synpunkter kan ni mejla till utlandskatidskrifter@kb.se

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar