Nyinkommet

Här finns listor med nyinkomna böcker. Läs mer: Vad vi köper. Du kan reservera böcker som är ”under arbete”. Det kan dock dröja innan boken är färdig för utlån: Bokens väg.
Vi tar gärna emot inköpsförslag.

  • Nya tryckta referensverk: 20172016
  • Mer referensmaterial och e-tidskrifter hittar du i KB:s DATABASER!
  • Utländska tidskrifter (läsesalslån)
    I KB:s tidskriftsläsesal finns senaste årgången av ca 850 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Majoriteten är utländska, men här finns också ca 75 svenska tidskrifter. Äldre årgångar beställs fram från våra magasin.
    KB:s e-tidskrifter hittar du i databaslistan och i Regina.

*) På NYHETSHYLLAN på KB finns ett urval nya utländska böcker, som du får låna hem direkt. Övriga nya utländska böcker till hemlån hittar du på öppna hyllor i katalogrummet. Dessa står uppställda efter inköpsår och löpnummer! T.ex. 2015 / 324
Sök gärna i Reginas deldatabas Nya hemlåneböcker.

 

 

Kommentarer inaktiverade.