Nyinkommet

Nytt: Denna sida kommer inte att uppdateras fr.o.m. 2018 pga. att Kungliga biblioteket har en ny webbplats www.kb.se (samma adress som förut). Därför finns inte alla länkar till utländskt nyförvärv tillgängliga på den nya sajten. Just nu finns länkar till nya utländska böcker och ny Suecana. Är du väldigt intresserad av att ta del av nya böcker som vi har köpt in under 2018, får du gärna skapa egna listor själv genom att använda dessa söksträngar och byta ut månad/år vid behov.

Nya utländska böcker:
(bibl:S h8xx:ul20181mon (ar1:200? OR ar1:201?)) NOT (mittbestand:(biblS z20*) OR mittbestand:(biblS Berghman) OR mittbestand:(biblS refkb*))

Nya tryckta referensverk:
bibl:S  (h8xx:ul2018*mon (ar1:200? OR ar1:201?) mittbestand:(biblS refkb*)) OR (h8xx:nb2018mon (ar1:200? OR ar1:201?) mittbestand:(biblS refkb*))

Ny Suecana:
bibl:S h8xx:ul20181mon mittbestand:(biblS z20*)

Ny heraldisk litteratur:
mittbestand:(biblS Berghman 2018)

Här finns listor med nyinkomna böcker. Läs mer: Vad vi köper. Du kan reservera böcker som är ”under arbete”. Det kan dock dröja innan boken är färdig för utlån: Bokens väg.
Vi tar gärna emot inköpsförslag.

  • Nya tryckta referensverk: 20172016
  • Mer referensmaterial och e-tidskrifter hittar du i KB:s DATABASER!
  • Utländska tidskrifter (läsesalslån)
    I KB:s tidskriftsläsesal finns senaste årgången av ca 850 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Majoriteten är utländska, men här finns också ca 75 svenska tidskrifter. Äldre årgångar beställs fram från våra magasin.
    KB:s e-tidskrifter hittar du i databaslistan och i Regina.

*) På NYHETSHYLLAN på KB finns ett urval nya utländska böcker, som du får låna hem direkt. Övriga nya utländska böcker till hemlån hittar du på öppna hyllor i katalogrummet. Dessa står uppställda efter inköpsår och löpnummer! T.ex. 2015 / 324
Sök gärna i Reginas deldatabas Nya hemlåneböcker.

 

 

Kommentarer inaktiverade.