Vad vi köper

Utgångspunkten för Kungliga bibliotekets inköp av utländsk litteratur är de uppdrag som ges KB i regeringens instruktion.

KB ska enligt instruktionen förvärva och tillhandahålla utländsk litteratur enligt två huvudspår, nämligen

  1.  ”Utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning”.
  2.  ”En representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora”.

Vad innebär detta i praktiken?

1. Den utländska litteratur som har direkt svensk anknytning benämner vi Suecana, och inom denna kategori förvärvar KB:

  • svensk litteratur i översättning till främmande språk
  • utländsk litteratur om Sverige och svenska förhållanden
  • förlagsutgiven finlandssvensk skönlitteratur
  • finlandssvensk facklitteratur i urval

Suecana-litteraturen ingår i KB:s svenska samling, och får därför bara studeras på plats i biblioteket. Under rubriken Nyinkommet kan du se listor över de senaste månadernas inköp av Suecana.

2. Inom uppdraget ”en representativ samling utländsk litteratur” är KB:s ambition att skaffa sådan litteratur som bidrar till att placera in Sverige i ett europeiskt och globalt sammanhang och som möjliggör jämförande studier. KB:s svenska och utländska samlingar ska stödja och berika varandra. Den utländska litteraturen ska fungera som ett ”fönster mot världen”.  En prioriterad uppgift är att förvärva sådan utländsk litteratur som på olika sätt stödjer studier i och tolkning av KB:s samlingar.

Den allmänna utländska litteraturen är i regel öppen för hemlån och fjärrlån. Under rubriken Nyinkommet kan du se listor över de senaste månadernas inköp av allmän utländsk litteratur.

Några viktiga nyckelord för KB:s förvärv av utländsk forskningslitteratur är kartläggande grundforskning, bestående värden, kontinuitet, historiskt/kulturhistoriskt perspektiv, kulturförbindelser, influenser, långa linjer, översikter, jämförelser. Högt prioriterat är referenslitteratur i vid mening, t.ex. bibliografier, encyklopedier, lexika och urkundsutgåvor av olika slag.

Ett viktigt kännetecken för KB:s profil inom området utländsk forskningslitteratur är vidare att litteratur på (i första hand) engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska och nordiska språk förvärvas på sitt originalspråk. (Inom Suecana-uppdraget å andra sidan finns inga språkliga begränsningar för förvärvet.)

Läs mer på http://www.kb.se/samlingarna/oversikt/Forvarvspolicy/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.